Tuesday, 16 July 2024 - 4 : 41 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ยกซีพี แอ็กซ์ตร้า องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเลิศ

‘บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าส่ง “แม็คโคร” และบริษัทย่อยค้าปลีก “โลตัส” คว้า 2 รางวัลระดับสากล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023” จากนิตยสาร HR Asia สื่อชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคเอเชีย โดยแม็คโครรับรางวัลบริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำความสำเร็จตลอด 34 ปี ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาและดูแลบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานที่เสมือนดีเอ็นเอของความสำเร็จ (VICTORY DNA) ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปถึงพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพนักงานด้วยการฝึกทักษะอบรมต่างๆ การดูแล สร้างบรรยากาศการทำงานให้น่าอยู่ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ ฯลฯ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จนทำให้แม็คโครเป็นบริษัทชั้นนำและได้รับรางวัลในระดับสากลนี้

ด้านโลตัสได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการดูแลพนักงานในทุกมิติ ตอกย้ำความสำเร็จของแม็คโคร-โลตัส ภายใต้ซีพี แอ็กซ์ตร้า บริษัทค้าส่ง-ค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทยที่โดดเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเอเชีย

งานนี้ได้รับเกียรติจากนายวสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร และคณะผู้บริหาร โดยมีนางสาวณวรรษวรรณ เทียนทิพย์จรัส รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล พร้อมด้วยนายธนกฤต ฉันทวิทิตพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล (เอเชีย) โลตัส ซึ่งเป็นผู้แทนของโลตัสขึ้นรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม

© 2021 thairemark.com