Sunday, 23 June 2024 - 6 : 20 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คนไทยเสียชีวิตเพิ่มเป็น 20 ศพเซ่นสงครามอิสราเอล

กระทรวงการต่างประเทศ เผย แรงงานไทยเสียชีวิตพุ่ง 20 รายจากเหตุรุนแรงในอิสราเอล ได้รับบาดเจ็บเพิ่ม 13 ราย ถูกจับเพิ่มเป็น 14 ราย และขอกลับ 5,019 คน

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2566 น.ส.กาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงผลกระทบต่อแรงงานไทยในสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล ว่า ข้อมูลจากแรงงานในพื้นที่พบมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 20 ราย และสถานทูตไทยในกรุงเทลอาวีฟ รายงานผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมอีก 4 ราย รวมเป็น 13 ราย และผู้ที่ถูกจับกุมไปเพิ่มเติมอีก 3 ราย เป็น 14 ราย

น.ส.กาญจนา กล่าวต่อว่า และยังไม่ทราบสถานะความปลอดภัย จากที่ฮามาสระบุว่าจับตัวประกันไปรวม 150 คน นอกจากนี้ ได้อพยพแรงงานไทยไปที่ปลอดภัยกว่า 100 คนแล้ว และมีผู้ขอกลับไทย 5,019 คน ส่วนที่ไม่ขอกลับ 61 คน จากแรงงานไทยในพื้นที่สู้รบใกล้ฉนวนกาซ่าราว 5,000 คน และทั่วประเทศราว 30,000 คน

สำหรับผู้บาดเจ็บ น.ส.พรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอล ได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้ที่บาดเจ็บสาหัสในโรงพยาบาลใกล้กรุงเทลอาวีฟ และย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งแรงงานไทย

© 2021 thairemark.com