Thursday, 25 July 2024 - 11 : 34 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ทร.เตรียมความพร้อมช่วยเหลือปชช.ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ / เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย และจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการรับฟังการบรรยายสรุป ตรวจความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ ในการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และความพร้อมของหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ กรมอู่ทหารเรือ ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถ. อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช และพื้นที่เสี่ยงชุมชนดุสิตนิมิตใหม่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

จากสถาการณ์ที่มีฝนฟ้าคะนองกระจายในพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายบริเวณ เสนาธิการทหารเรือ / เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ จึงกรุณามีดำริให้ตรวจสอบความพร้อมของหน่วยในการให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ โดยได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่ากองทัพเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ และหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยและวาตภัย ในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุ ทั้งนี้สภาพอากาศในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ประเทศไทยจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายเป็นแห่ง ๆ กับมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นเขื่อนแนวป้องกัน รวมทั้งทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ โดยประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน สามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือ ได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง

© 2021 thairemark.com