Thursday, 23 May 2024 - 3 : 28 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้แทน ผบ.ทบ.ถกทูตอิหร่านร่วมมือด้านการแพทย์ทวิภาคี

ผู้แทน ผบ.ทบ. หารือทูตอิหร่านประจำประเทศไทย เสริมสร้างความร่วมมือด้านการแพทย์ทางทวิภาคี ระหว่างไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

พลตรี เกษม ภิญโญชนม์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก รักษาราชการแทนเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ นายซัยยิด เรซา โนบัคตี (Mr.Seyed Reza Nobakhti) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านการแพทย์ โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในมิติด้านการแพทย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ กองบัญชาการกรมแพทย์ทหารบก

© 2021 thairemark.com