Thursday, 23 May 2024 - 4 : 32 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พ่อเมืองชลบุรีมอบห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด

พ่อเมืองชลบุรีมอบห้องสมุดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 กันยายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบห้องสมุดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมี น.ส.ประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายศรายุทธ ไชยกอง นายอำเภอเกาะจันทร์ ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ให้บ้าน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีฯ

โครงการห้องสมุด ที่โรงเรียนหนองยายมาด ได้ริเริ่มจาก เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โดย น.ส.ประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่สำรวจ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย และได้เล็งเห็นถึงการพัฒนา ทักษะ ขั้นพื้นฐาน การพูดอ่านเขียน ของเด็กนักเรียนในพื้นที่

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ห้องสมุดนี้ ได้ใช้ชื่อว่า ห้องสมุด “รวมใจชล” เนื่องจากเป็นการ รวมน้ำใจของพี่น้องชาวชลบุรี ทั่วทั้งจังหวัดชลบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในจังหวัดชลบุรี ที่ได้สนับสนุนให้เกิดห้องสมุด เพื่อเป็น ศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบให้แก่นักเรียนในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด และได้เน้นย้ำถึงคุณภาพและโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนได้รับประทานในแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการด้วยอาหารหลัก 5 หมู่ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และเจริญเติบโตตามวัย

© 2021 thairemark.com