Thursday, 23 May 2024 - 4 : 38 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรีชวนเข้าวัดทำบุญวันพระภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดอุทกเขปสีมาราม ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10 และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัด วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนเข้าวัดในวันธรรมสวนะ โดยมีพระชลญาณมุนี ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอพนัสนิคม นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนไปวัด เพื่อทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนา แต่ปัจจุบันวันพระใหญ่จะตรงกับวันทำงานจึงเป็นเหตุให้ข้าราชการและนักเรียน นักศึกษา ห่างหายจากการเข้าวัดตักบาตรฟังธรรมในวันพระ โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ)

ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน เยาวชน ได้เข้าวัดทำบุญ ตักบาตรอาหารคาว – หวาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ มีการฟังพระธรรมเทศนา เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงอยู่สืบต่อไป

© 2021 thairemark.com