Wednesday, 29 May 2024 - 12 : 37 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พสกนิกรชาวชลบุรีร่วมใจปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 290,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระพันปีหลวง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 290,000 ตัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

โดยมี นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี นายศรายุทธ ไชยกอง นายอำเภอเกาะจันทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นิสิต นักศึกษา จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนี้ ด้วย วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดชลบุรีจึงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

© 2021 thairemark.com