Monday, 20 May 2024 - 11 : 29 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชลบุรีคัดเลือกผ้าไทยเข้าร่วมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผ้าไทยและงานหัตถกรรมที่เข้าร่วมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย พัฒนาการจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการคัดเลือก

จังหวัดชลบุรี มีนโยบายในการส่งเสริมการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ไปเป็นต้นแบบให้ข้าราชการ ภาคเอกชน ผู้นำกลุ่มองค์กรและประชาชนตัดเย็บสวมใส่ในทุกโอกาส เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ช่างทอผ้า ผู้ผลิตผ้าและงานหัตถกรรมของจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผ้าลายพระราชทานขึ้น เพื่อให้เป็นผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี

ทั้งยังเพื่ออนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย และรณรงค์ส่งเสริมการใช้ และการสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องตามโครงการ ผ้าไทยใส่ให้สนุก ทั้งนี้ มีผู้ส่งลายผ้าเข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน 40 ลาย ซึ่งเป็นกลุ่มผ้าทอ ช่างทอผ้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผ้าลายพระราชทาน ต้นแบบที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี จำนวน 3 ลาย เพื่อจะนำไปตัดเย็บเป็นเสื้ออัตลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีต่อไป

© 2021 thairemark.com