Wednesday, 29 November 2023 - 9 : 43 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘ชมรมสื่อดิจิทัล’ยื่นรมช.สธ.หนุนฉีดวัคซีนโควิด

ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล ยื่นหนังสือถึง รมช.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอรับการสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนาให้สมาชิกสื่อในชมรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม

นายกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล ยื่นหนังสือถึง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอรับการสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)ให้สมาชิกสื่อในชมรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม โดยมีตัวแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบหนังสือ เมื่อวันก่อน

© 2021 thairemark.com