Monday, 20 May 2024 - 9 : 47 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“พล.ต.อานนท์”สั่งกำชับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทบ.พื้นที่ อุบลราชธานี-ร้องเอ็ด เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.66 พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน,พล.ต.วุฒิศักดิ์ กุลภักดี รอง หน.คณะฯ และพล.ต.บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม ที่ปรึกษาคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ทบ.ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ดังนี้.-

1.เวลา 08.30 – 09.30 เยี่ยมคำนับ พล.ต.อัครพนธ์ มูลประดับ ผบ.มทบ.22 ตรวจความพร้อมหน่วย ร้อย ชป.มทบ.22 และชมสาธิตการดับเพลิง,การช่วยเหลือปฐมพยาบาล คนจมน้ำ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
2.เวลา 13.30-15.30 เยี่ยมคำนับ พล.ต.จักรพนธ์ ขันมั่น ผบ.มทบ.27 และตรวจความพร้อมหน่วย ร้อย ชป. มทบ.27 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ทั้งนี้การลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง,ข้อเสนอแนะด้านบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย,การใช้ยุทโธปกรณ์คุ้มค่าและบูรณการร่วมกับทุกภาคส่วน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก

© 2021 thairemark.com