Monday, 20 May 2024 - 10 : 32 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่จบคอร์สภาษาเปอร์เซีย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

นักศึกษาเรียนภาษาเปอร์เซีย ประจำศูนย์อิสลามและอิหร่านศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำโดย ดร.ประเสริฐ สุขศาสน์กวิน คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์/ผู้อำนวยการศูนย์อิสลามและอิหร่านศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พร้อมกับท่านไกรเดช บุนนาค ที่ปรึกษาศูนย์อิสลามและอิหร่านศึกษา ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่จบคอร์สภาษาเปอร์เซีย โดย ฯพณฯเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพฯ

สำหรับศูนย์อิสลามและอิหร่านศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการด้านอิหร่านศึกษา และเปิดสอนภาษาเปอร์เซีย วรรณกรรมเปอร์เซีย อีกทั้งจัดอบรมเกี่ยวกับอิหร่านศึกษา และจัดการท่องเที่ยวประเทศอิหร่าน

© 2021 thairemark.com