Saturday, 13 July 2024 - 9 : 58 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เตรียมตัวอย่างไร…?ก่อนฉีดวัคซีนต้านโควิด

กรมควบคุมโรคแนะข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง และข้อปฏิบัติหลังจากฉีดเข็มแรกเสร็จมีอะไร

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยข้อมูลสำหรับประชาชนที่กำลังเตรียมจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยมีข้อควรรู้ที่ต้องเตรียมตัว ประกอบไปด้วย
1.ตรวจสอบสภาพร่างกายตนเอง
-ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
-หลีกเลี่ยงการดื่ม ชา กาแฟ ก่อนวันที่มารับวัคซีน
-ดื่มน้ำให้เพียงพอ
-ตรวจสอบสภาพร่างกายว่ามีความพร้อมรับการฉีดวัคซีนหรือไม่ เช่น ไม่มีไข้สูง ไม่มีอาการเจ็บป่วย หากมีไข้สูงในวันนัดหมายฉีดวัคซีนควรแจ้งขอเลื่อนการฉีดออกไปก่อน 2.ตรวจสอบ
-วัน / เวลา / สถานที่นัดฉีดวัคซีน (ควรไปถึงสถานที่ฉีดก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที)
-เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน 3.สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนฉีดวัคซีน
-มีโรคประจำตัว
-มีประวัติกรแพ้ยา หรือ วัคซีน
-ตั้งครรภ์

หลังจากการฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อปฏิบัติตัวอย่างไรหรือไม่นั้น ทาง “ฐานเศรษฐกิจ”ได้รวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ,โรงพยาบาลสินแพทย์ โดยระบุว่า ผู้ที่รับการฉีดวัคซีนจะต้องอยู่เฝ้าสังเกตอาการที่สถานพยาบาลหลังฉีดวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที เพื่อสังเกตอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนอาจมีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนหรือไม่มีก็ได้ แต่หากมีอาจจะเป็นในลักษณะดังนี้
-อาการที่พบบ่อยได้แก่ ปวด บวม แดง คัน หรือช้ำบริเวณที่ฉีดยา อ่อนเพลีย และรู้สึกไม่สบายตัว ปวดศีรษะเล็กน้อย
-อาการคล้ายมีไข้ คลื่นไส้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อ
-อาการที่พบได้ไม่บ่อยหรือพบได้น้อยเช่น มีไข้ มีก้อนที่บริเวณที่ฉีดยา เวียนศีรษะ มึนงง ใจสั่น ปวดท้อง อาเจียน
-ความอยากอาหารลดลง เหงื่อออกมากผิดปกติ ต่อมน้ำเหลืองโต อาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ เจ็บคอ
-น้ำมูกไหล ไอ เป็นต้น


หากมีอาการข้างเคียงดังกล่าวให้แจ้ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และให้เก็บบันทึกการฉีดวัคซีนไว้เป็นหลักฐานด้วย ขณะที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ยืนยันว่าอาการข้างเคียง หรือ อาการไม่พึงประสงค์หลังจากการฉีดวัคซีนนั้น แบ่งออกเป็น
1.อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป ได้แก่ ปวด บวม มีไข้ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ส่วนใหญ่หายได้เองใน 24-48 ชั่วโมง บรรเทาได้ด้วยการกินยาลดไข้ แก้ปวด พักผ่อน ดื่มน้ำ
2.อาการไม่พึงประสงค์ที่ควรพบแพทย์ มักเกิดภายใน 30 นาที หลังการฉีด อาการที่พบ ได้แก่ ไข้สูงกินยาก็ไม่ลด หน้ามือเป็นลม ความดันเลือดต่ำ แน่นหน้าอก หายใจขัด ซึ่งรักษาให้หายได้ ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

© 2021 thairemark.com