Thursday, 23 May 2024 - 4 : 05 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“พ่อเมืองชลบุรี-นายกเหล่ากาชาด” ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน-ผู้ด้อยโอกาส ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และพิธีมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 และโครงการ “วันกาชาด บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ และโครงการรถวีลแชร์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล นายอำเภอบ่อทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ มอบถุงยังชีพ จำนวน 18 ถุง พร้อมเงินสดช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ มอบรถวีลแชร์ จำนวน 18 ราย ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเป็นการช่วยครั้งเดียว แต่หากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนสามารถขอความช่วยเหลือเข้ามายังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้เลย ซึ่งทางคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา หรือการดำรงชีวิตต่างๆ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะ ได้ลงพื้นที่เดินทางไปที่ตำบลบ่อทอง และตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง เพื่อมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย และมอบรถวีลแชร์แก่ผู้สูงอายุผู้พิการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

  1. นายนาเรศน์ ชาวดอย อายุ 54ปี บ้านเลขที่ 435 ม.1 ต.บ่อทอง (มอบรถวีลแชร์)
  2. น.ส.อินทร์ กมล อายุ 87 ปี ผู้ป่วยติดเตียง บ้านเลขที่ 4 ม.1 ถนนหนองเสม็ด-บ่อทอง ต.บ่อทอง (มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ)
  3. นายเสมอ โพธาราม อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 9849 ม.2 ต.เกษตรสุวรรณ (มอบรถวีลแชร์)
  4. ด.ญ.จิรภิญญา จันทวงษ์ อายุ 13 ปี ผู้ป่วยติดเตียง บ้านเลขที่ 102 ม.1 ต.เกษตรสุวรรณ (มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ)

พร้อมทั้งพูดคุยความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะแก้ไขระยะยาวต่อไป และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยสามารถต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยได้ด้วยกำลังใจที่ดีต่อไป

© 2021 thairemark.com