Monday, 20 May 2024 - 11 : 34 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เหล่ากาชาดชลบุรีมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดให้วิทยาลัยเทคนิคบางแสนใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้นำของรางวัลที่ชำรุดจากการจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ไปมอบให้กับวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป โดยมีนายวิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสนให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ น.ส.ประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวกับนายวิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ว่า อุปกรณ์ ที่ชำรุดจากการจัดกิจกรรม ออกร้านมัจฉากาชาด อยากให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้กับ น้องๆนักเรียนนักศึกษา เพื่อเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ ฝึกทักษะ เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานยุคนี้และในอนาคต เพื่อพัฒนาตนเอง ให้รองรับสู่ตลาดแรงงาน

© 2021 thairemark.com