Wednesday, 29 May 2024 - 12 : 22 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทัพอากาศ ชวนวิ่ง “AIR FORCE RUN 2023”27 ส.ค.นี้ ที่จ.สระบุรี สร้างการรับรู้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนฯ จากดอนเมืองไปมวกเหล็ก

กองทัพอากาศ ชวนวิ่ง “AIR FORCE RUN 2023” สนามใหม่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 27 สิงหาคม นี้ สร้างการรับรู้การย้ายที่ตั้งโรงเรียนฯ จากดอนเมืองไปมวกเหล็ก จัดยิ่งใหญ่ไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมา

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ที่ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน แถลงข่าวความพร้อมในการจัดกิจกรรม วิ่งการกุศล AIR FORCE RUN 2023 : NKRAFA HALF MARATHON (แอร์ฟอร์ซรัน 2023 : นัคราฟ้า ฮาล์ฟ มาราธอน) โดยมี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการย้ายที่ตั้ง โรงเรียน นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, พลตำรวจตรี สุรพงษ์ อริยะมงคล เลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พลอากาศโท สิทธิศักดิ์ สายเงิน หัวหน้าคณะทำงานจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล AIR FORCE RUN 2023 ร่วมในการแถลงข่าว

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า จากแผนงานของกองทัพอากาศที่ได้ ปรับย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จากที่ตั้งดอนเมืองไปสู่ที่ตั้งใหม่ ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการย้ายเข้าสู่ที่ตั้งใหม่ และเริ่มเปิดการศึกษาเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้ว สำหรับโรงเรียน นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพอากาศ รวมถึงได้ผลิตบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 นับถึงเวลานี้ เป็นเวลา 70 ปี เดิมนั้นชื่อ “โรงเรียนนายเรืออากาศ” ถือกำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทรงพระราชทานนามใหม่ให้แก่โรงเรียนนายเรืออากาศแห่งใหม่ ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ว่า “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” มีความหมายว่า โรงเรียนนายเรืออากาศใหม่ ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่ รัชกาลที่ 9 เป็นเวลาถึง 70 ปี ที่โรงเรียนนายเรืออากาศได้อยู่ ณ ถิ่นดอนเมืองแห่งนี้ และในวันนี้ โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช ได้ย้ายสู่ ที่ตั้งใหม่ ณ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อย่างสมเกียรติ สมภาคภูมิ สง่างาม สมกับคำว่า “ตำนานแห่งทุ่งดอนเมืองสู่ ความรุ่งเรือง ณ มวกเหล็ก”

“ย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ถือเป็นวาระสำคัญของกองทัพอากาศ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุก ๆ ภาคส่วน ทั้งในกองทัพอากาศ บรรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือส่วนราชการและพี่น้องประชาชนชาวสระบุรี และใกล้เคียง จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมและการแถลงข่าวในวันนี้” พลอากาศเอก อลงกรณ์ ฯ กล่าว

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการย้ายที่ตั้ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จากที่ตั้งดอนเมือง ไปสู่ที่ตั้งใหม่ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานรอบที่ตั้งและภาคประชาชน พร้อมเคียงข้างช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติให้แก่พี่น้องประชาชน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวสระบุรี และจัดหารายได้มาสนับสนุนกิจกรรมการกุศลและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งมุ่งเน้นสร้างสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือแก่กำลังพล ข้าราชการชั้นผู้น้อย ครอบครัว ที่ต้องปรับย้ายถิ่นฐานมาปฏิบัติราชการ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Training Camp, กิจกรรม OPEN HOUSE และกิจกรรมวิ่งการกุศล AIR FORCE RUN 2023 : NKRAFA HALF MARATHON มั่นใจว่าทุกคนคงเคยได้เข้าร่วม หรือเคยได้ยินกิตติศัพท์ ชื่อเสียง และประทับใจงานวิ่ง AIR FORCE RUN ที่เคยจัดมา

พลอากาศโท สิทธิศักดิ์ สายเงิน หัวหน้าคณะทำงานจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล AIR FORCE RUN 2023 กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานว่า งานวิ่งการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ชื่อ AIR FORCE RUN 2023 : NKRAFA HALF MARATHON ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายใต้ Concept ที่ว่า THE NEXT LEVEL คือยกระดับงานวิ่งเหนือเพดานบินเดิม หรือพัฒนาการจัดงานวิ่งให้ดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล โดยนำคุณลักษณะของ “นักเรียนนายเรืออากาศ” คือ STRONG / SMART / FUTURISTIC สีฟ้าเหลืองซึ่งเป็นสีประจำสถาบัน และอาคารกองบัญชาการโรงเรียนหลังใหม่ มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ ทั้งในเรื่องของโลโก้การแข่งขัน เสื้อที่ระลึก ถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล จึงทำให้งานออกแบบทั้งหมด มีความสวยงาม โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะงานวิ่งครั้งนี้เท่านั้น


การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 5 กิโลเมตร (Fun Run), 10 กิโลเมตร (Mini Marathon) และ 21 กิโลเมตร (Half Marathon) โดยเส้นทางวิ่งทุกระยะ ครั้งนี้ถือเป็นพิเศษ โดยจะเน้นเส้นทางวิ่งภายในโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ชมสถานที่ บรรยากาศ ความสวยงามภายในโรงเรียน และจะมีเส้นทางที่วิ่งเข้าไปยังชุมชนมวกเหล็กด้วย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ และชมความสวยงามของอำเภอมวกเหล็ก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับประเทศ ส่วนการจัดกลุ่มอายุของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน มีการจัดกลุ่มอายุตามมาตรฐานสากล และงานวิ่งนี้ถือเป็นงานแรก ๆ ที่ได้มีการจัดประเภทอายุมากกว่า 70 ปี ไว้ด้วย เพราะปัจจุบันมีกลุ่มผู้สูงอายุที่รักสุขภาพ มีสุขภาพแข็งแรง และเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งอย่างสม่ำเสมอ

นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวขอบคุณกองทัพอากาศ ที่เห็นความสำคัญของจังหวัดสระบุรี และอำเภอมวกเหล็ก และได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสระบุรี ในการรองรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

พลตำรวจตรี สุรพงษ์ อริยะมงคล เลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การแข่งขัน AIR FORCE RUN โดยกองทัพอากาศ จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ทางกองทัพอากาศ มีนโยบายในการยกระดับการจัดการแข่งขัน ให้สามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น จึงได้ส่งหนังสือขอรับรองการแข่งขันและตรวจวัดเส้นทางโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้เข้ากับ Concept : THE NEXT LEVEL โดยทางสมาคมได้ทำการส่งเจ้าหน้าที่ และกรรมการผู้เชี่ยวชาญไปทำการตรวจวัดเส้นทางการแข่งขัน ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี เป็นที่เรียบร้อย

ซึ่งระยะการแข่งขันถูกต้องตามกฎของสหพันธ์ แล้วจะมีการออกหนังสือรับรองการแข่งขัน AIR FORCE RUN 2023 ในครั้งนี้ต่อไป จึงถือได้ว่าการแข่งขัน Air Force Run 2023 ได้ถูกบริหารจัดการเส้นทางและการแข่งขันตามมาตรฐานที่ทางสมาคมกีฬากรีฑากำหนด และถือเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรม ที่จะพา Air Force Run 2023 เดินไปสู่มาตรฐานใหม่ ในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรม AIR FORCE RUN 2023 : NKRAFA HALF MARATHON ได้ที่เฟซบุ๊ก “AIR FORCE RUN”

© 2021 thairemark.com