Monday, 20 May 2024 - 10 : 45 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ศิษยานุศิษย์ทั่วสารทิศแห่ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “หลวงปู่แสง ญาณวโร”วัดป่าดงสว่างธรรม

ยโสธร-ศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศแห่ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ “หลวงปู่แสง ญาณวโร”เนืองแน่นวัดป่าดงสว่างธรรม ฮือฮาเกิดปรากฎการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด เมื่อเวลา 11.11 น.วันที่ 25 มิ.ย.2566

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ที่เมรุชั่วคราว วัดป่าดงสว่างธรรม ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่แสง ญาณวโร โดยมี พระเทพวชิรวิมล ฝ่ายธรรมยุต สังกัดวัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ศาลยุติธรรม ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ตลอดทั้ง พระเถรานุเถระ ศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศกว่า 10,000 คน ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ อย่างเนืองแน่น ขณะที่เวลา 11.11 น. ได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกลด ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ

ต่อมาเวลา 16.23 น. พระครูสุมนสารคุณ หรือหลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ เป็นประธานจุดเพลิงพระราชทาน จากนั้นพระสงฆ์และศิษยานุศิษย์ทำพิธีขอขมากรรม จากนั้นให้ประชาชนเข้าวางดอกท่อนไม้จิก อย่างไรก็ตาม จะมีพิธีเก็บอัฐิและถวายภัตตาหารสามหาบ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566

หลวงปู่แสง ญาณวโร ได้ละสังขารอย่างสงบที่วัดป่าดงสว่างธรรม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 19.13 น. สิริอายุ 98 ปี 75 พรรษา หลวงปู่แสง ญาณวโร มีนามเดิมว่า แสง ดีหอม เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2467 ที่อำเภอฟ้าหยาด จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันคือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อุปสมบท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2490 ณ วัดศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หลวงปู่แสง ญาณวโร ได้จำพรรษา วิเวกธุดงค์ทั้งในประเทศไทย ลาว และพม่า เป็นศิษย์สาย “หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต” พระอริยเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม หลวงปู่แสง ญาณวโร เป็นพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่พระสงฆ์ ตลอดทั้งสอนธรรมะแก่ศิษยานุศิษย์มาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่เคารพ ศรัทธา ของศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศ

ด้านนางอรอนงค์ บัวอาจ อายุ 40 ปี กล่าวว่า ตนอยู่อำเภอมหาชนะชัย จ.ยโสธร เป็นลูกศิษย์ปู่แสง ตั้งแต่ท่านจำพรรษาที่สำนักสงฆ์บ้านเวินชัย ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย กระทั่งท่านย้ายมาที่วัดป่าดงสว่างธรรม อย่างไรก็ตามเมื่อตนรู้ข่าวว่าหลวงปู่ละสังขาร ก็ได้เดินทางมากราบไหว้สรีรสังขารตั้งแต่วันแรก ซึ่งตนศรัทธาหลวงปู่แสง เพราะเป็นพระที่มีแต่ให้ และสอนหลักธรรมคำสอนที่นำไปใช้ในชีวิตได้ ซึ่งหลวงปู่แสงละสังขาร จึงพาครอบครัวเดินทางมากราบไหว้ เป็นครั้งสุดท้าย

ขณะที่ นายหมอน ผาสุข อายุ 60 ปี ชาวมุกดาหาร กล่าวว่าตนเดินทางมากับภรรยาตั้งแต่เวลา 11.00 น. มาถึงวัดประมาณ 14.00 น. วันนี้ตั้งใจมาร่วมส่งหลวงปู่แสง ญาณวโร เป็นครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ตนไม่เคยพบ หรือได้มากราบไหว้ตอนท่านยังมีชีวิต แต่เคารพและศรัทธาในคำสอนองค์หลวงปู่มาตลอด ซึ่งหลวงปู่จะสอนว่าให้สร้างแต่คุณงามความดี และให้รักษาศีลภาวนา

© 2021 thairemark.com