Friday, 24 May 2024 - 2 : 48 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พ่อเมืองชลบุรีนำเดินแบบผ้าไทยการกุศลช่วยกาชาด สืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 12 เมษายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินแบบการแต่งกายด้วยผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานกาชาดและงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายวินัย เลิศประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์, นายนิติ วิวัฒน์วานิช, นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา, นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่า กิจกรรมเดินแบบการกุศลในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานกาชาดและงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งนี้ จัดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา พระองค์ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสานต่องานด้านศิลปะหัตถศิลป์ และสานต่อด้านการอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมือง ทรงพระราชทานแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ให้คนไทยทุกคนสามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ หรือภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ชุมชน และกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญในการสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งเป็นผ้าที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นและเป็นเอกลักษณ์ชาติ สามารถสวมใส่ได้ทุกวัย

รายได้จากการเดินแบบครั้งนี้ มอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล และยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการ รวมทั้งประชาชน ได้แต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าและพื้นถิ่นในทุกๆโอกาส ที่สำคัญนั้น ยังจะช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองผ้าพื้นถิ่น เช่น กลุ่มโอทอป กลุ่มตัดเย็บ วิสาหกิจชุมชน ได้มีรายได้จากการตัดเย็บผ้าไทยจำหน่าย ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อไป สำหรับงาน “นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี” มีขึ้นระหว่างวันที่11-19 เม.ย.นี้ ที่หอพระพุทธสิหิงค์ และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังมอบโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติคนดีศรีเมืองชล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดสรรจาก 5 สาขาอาชีพ จำนวน 18 คน และมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน 6 คน ณ เวทีกลางบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี จากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี “ร้านมัจฉากาชาด” จังหวัดชลบุรี ณ เวทีร้านมัจฉากาชาด บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

© 2021 thairemark.com