Tuesday, 5 March 2024 - 11 : 05 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“มูลนิธิชัยพัฒนา”รับมอบปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์”ออร์กานิคเวย์”

“มูลนิธิชัยพัฒนา”รับมอบปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์”ออร์กานิคเวย์”

หม่อมหลวงจิราพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะผู้บริหาร รับมอบปัจจัยผลิตพืชอินทรีย์ (Organic) 100% จาก นายวชิรวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ออร์กานิค เวย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อใช้ในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ณ สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อเร็วๆนี้

© 2021 thairemark.com