Friday, 21 June 2024 - 9 : 08 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรีร่วมพิธีวันสถาปนาครบรอบ 131 ปี กระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าฯชลบุรีร่วมพิธีวันสถาปนาครบรอบ 131 ปี กระทรวงมหาดไทย น้อมรำลึกและสืบสานปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 131 ปีโดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธี

จากนั้นเวลา 08.00 น. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

© 2021 thairemark.com