Tuesday, 23 July 2024 - 11 : 58 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

วช.- ส.เครื่องบินจำลองฯ แสดงโดรนแปรอักษร สะท้อนปัญหา ฝุ่นละออง และ PM 2.5 ที่ จ.เชียงราย

เมื่อค่ำวันที่ 1 เมษายน 2566 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ร่วมรับชมการแสดงโดรนแปรอักษร โดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อสื่อภาพการแสดงโดรนแปรอักษรสะท้อนปัญหาหมอกควันและ PM2. 5 ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในเขตภาคเหนือ

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เปิดเผยว่า การแสดงโดรนแปรอักษร เป็นกิจกรรมที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับโดรนแปรอักษรและการพัฒนาซอฟแวร์โดรนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน ให้กับนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2566 ณ โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย

อนึ่ง เวลาประมาณ 19.30 น. สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้จัดแสดงโดรนแปรอักษรเพื่อเสนอภาพสะท้อนปัญหาฝุ่นละออง หมอกควันหรือเซฟเชียงราย เซฟภาคเหนือ โดยการนำโดรน จำนวน 200 ลำ แปรอักษร เป็นภาพของการสื่อถึงปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักในขณะนี้ จำนวน 12 ภาพ ประกอบด้วย

 1. ภาพ ดาวเสาร์ 3D
 2. ภาพ ยานอวกาศ 3D
 3. ภาพ นักบินอวกาศ 2D
 4. ภาพ สี่เหลี่ยม 3D
 5. อักษร ชื่อโรงเรียนสามัคคี 2D
 6. อักษร ปักหมุดเชียงราย 2D
 7. อักษร เซพภาคเหนือ 2D
 1. อักษร โปรดหยุดเผา 2D
 2. อักษร เราหายใจไม่ออก 2D
 3. อักษร เราเเสบตา 2D
 4. อักษร เราเจ็บคอ 2D
 5. ภาพ เเมส 3D

โดย การแสดงโดรนแปรอักษรสะท้อนปัญหาหมอกควันเมื่อค่ำวันนี้ ได้รับความสนใจจากคณะครูอาจารย์ และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก

© 2021 thairemark.com