Saturday, 13 July 2024 - 11 : 37 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยันวิกฤติหมอกควัน ไม่กระทบการขึ้นลงของเครื่องบิน

เชียงใหม่-ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยืนยันวิกฤติหมอกควันไม่ส่งผลกระทบกับการขึ้นลงของเครื่องบิน เนื่องจากมีระบบนำร่องอัตโนมัติ แต่สนามบินเล็กอื่นอาจจะได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างหนักในช่วงนี้ ขณะเดียวกันการสะสมตัวของหมอกควันที่หนาแน่นขึ้น ส่งผลให้เช้านี้ข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่า ทัศนะวิสัยในการมองเห็นลดลงเหลือ 4,000 เมตร ทางแนวราบ ทั้งนี้ หลายคนเป็นห่วงเรื่องของเส้นทางการบิน โดยเฉพาะท่าอากาศยานเชียงใหม่หัวเมืองหลักภาคเหนือมีการเดินทางโดยเครื่องบินตลอดทั้งวัน

ทางด้าน นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันนั้นไม่ส่งผลกระทบกับการขึ้นลงของอากาศยานที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แตกต่างจากสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองที่จะส่งผลกระทบกับอากาศยานมากกว่า

ที่สำคัญท่าอากาศยานเชียงใหม่นั้นมีระบบนำร่องขึ้นลงของอากาศยานอัตโนมัติ อากาศยานสามารถขึ้นลงได้ตามปกติ ที่ผ่านมายังไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แต่จะมีในส่วนของท่าอากาศยานขนาดเล็กอย่างที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือลำปางบ้าง ที่ได้รับผลกระทบจนต้องยกเลิกเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนเส้นทางการบิน ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักบิน โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็พร้อมจะรองรับหากมีการร้องขอในการนำเครื่องมาลง

ทั้งนี้ ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่เองก็มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาหมอกควันเช่นกัน โดยเพิ่มรอบของการนำรถออกฉีดพ่นน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับอากาศ และลดฝุ่นละอองที่อาจจะสะสมตัว ฉีดพ่น และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบเพื่อลดฝุ่นควัน โดยเพิ่มรอบขึ้นเฉลี่ยวันละ 2 รอบ.

© 2021 thairemark.com