Wednesday, 29 May 2024 - 12 : 20 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชลบุรี มอบบ้านกาชาด ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่1 มี.ค.2566 บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการมอบบ้านกาชาดจังหวัดชลบุรี ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ สนับสนุนสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ยากไร้ประจำปี 2565 โดยมี นายนันทวัฒน์ ทองช่วง นายอำเภอเกาะสีชัง นายสรศักดิ์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง พ.ต.อ.ธรรมรัฐ อัครไชยพงศ์ ผกก.สภ.เกาะสีชัง กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสีชัง เข้าร่วมในพิธี

นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาทางสังคมการช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำโครงการบ้านกาชาดขึ้น ตามโครงการกาชาดชลบุรี สนับสนุนสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ยากไร้ ประจำปี 2565 โดยนางลออ สุภีวีย์ อายุ67 ปีได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นผู้สูงอายุมีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท

ปัจจุบันไม่มีที่อยู่อาศัย เป็นผู้พิการทางสายตามองไม่ชัดและพิการทางสมอง พักอาศัยอยู่ 2 คน คือนางลออ ฯ และหลานชาย บ้านเดิมลูกสาวนำไปจำนองแต่หลุดจำนอง จึงถูกนายทุนไล่ออกจากบ้าน โดยลูกสาวไม่ได้กลับมาดูแลนางลออ ฯ แต่อย่างใด จึงขอปลูกสร้างบ้านในที่ดินของ นางจิตตรี กล่อมประเสริฐ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็นลูกพี่ลูกน้อง มีเนื้อที่ 47 ตารางวา อำเภอเกาะสีชังจึงได้เสนอชื่อนางลออ สุภีวีย์ เพื่อขอรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ จากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ในการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ งบประมาณ 250,000 บาทพร้อมนำสิ่งของต่างๆ มามอบให้อีกด้วย สร้างความซาบซึ้งและดีใจต่อนางลออ สุภีวีย์ ที่ได้รับมอบในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง

โดยนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้กล่าวให้โอวาทพร้อมกับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ มอบทะเบียนบ้าน ป้ายบ้านกาชาด และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ นางลออ สุภีวีย์ ตามโครงการกาชาดจังหวัดชลบุรี สร้างบ้านสานฝันให้แก่ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และได้สำรวจบ้านผู้ยากไร้อีก3รายที่จะซ่อมและสร้างโดยขอสนับสนุนจากเหล่ากาชาดชลบุรี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาและเพื่อการสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจน

© 2021 thairemark.com