Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 36 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สุดยอด CEO “นพกฤษฏิ์” คว้า Licensedจาก”John C.Maxwell”

ขอแสดงความยินดีกับ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ที่คว้า Licensed จาก สถาบัน John C. Maxwell หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ เตรียมเดินหน้าพัฒนาผู้นำ 1 ล้านคนในไทยและ AEC

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) คว้าประกาศนียบัตรการเป็นโค้ชพัฒนาภาวะผู้นำจากสถาบัน John C. Maxwell ผู้ทรงอิทธิพลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำ นักเขียนเจ้าของผลงานกว่า 30 เล่ม ยอดขาย 10 ล้านเล่มต่อปี ที่ขายดีทั่วโลก

CEO นพกฤษฏิ์ กล่าวว่า “ตลอดเวลากว่า 30 ปี ที่ผมต่อสู้สร้างชีวิตมา ผมได้รับการสอนว่า “ระดับความเป็นผู้นำ กำหนดระดับความสำเร็จในชีวิตของคุณ” ผมเชื่อและทำตามคำสอนนี้ โดยพัฒนายกระดับความเป็นผู้นำในตัวผมมาอย่างต่อเนื่อง จนวันนี้ผมพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วว่า ภาวะผู้นำกำหนดระดับความสำเร็จนั้นเป็นความจริงโดยหลักฐานคือความสำเร็จในชีวิตที่ผมสร้างได้ และสิ่งที่ผมได้รับการปลูกฝังมาอีกหนึ่งความคิดสำคัญก็คือ ‘ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือผู้นำที่สามารถสร้างผู้นำรุ่นต่อไปจำนวนมาก’ ผมจึงตั้งปณิธานว่า ผมจะเป็นผู้นำสร้างผู้นำที่มีหลักการสร้างผู้นำระดับโลก และวันนี้ ผมเข้าถึงสถานภาพนั้นแล้ว โดยเข้าเรียนหลักสูตรการเป็นครู เทรนเนอร์และโค้ช กับสถาบันพัฒนาผู้นำของ John C Maxwell จนสำเร็จได้รับ Licensed ในการสอนหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำต่างๆของสถาบัน และนับจากนี้ไป ผมจะมุ่งมั่นพัฒนาผู้นำหนึ่งล้านคนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาค AEC”

© 2021 thairemark.com