Friday, 24 May 2024 - 1 : 58 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สามจังหวัดชายแดนใต้เนื้อหอมกลุ่มนักธุรกิจ มาเลเซีย อินโดนีเซีย-สิงคโปร์ สนใจลงทุนอาหารแปรรูปฮาลาล

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อนรับคณะนักธุรกิจและตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาการค้าจากประเทศมาเลเชีย อินโดนีเชีย และสิงคโปร์ ที่มีความสนใจมาลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมรับฟังข้อมูลภาพรวมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องรับรองเลขาธิการ ศอ.บต. ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนตามแนวนโยบาย ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางนักธุรกิจจากต่างประเทศให้ความสนใจ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านและมีกำลังทั้งการซื้อและการลงทุนเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งที่น่าสนใจคืออาหารแปรรูปฮาลาล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรและความพร้อมอยู่แล้ว ซึ่งหากจะมีการลงทุนร่วมก็เป็นที่น่ายินดี

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า ศอ.บต. ถือเป็นหน่วยนำด้านการพัฒนาเมื่อมีหนักธุรกิจสนใจมาลงทุนนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และที่สำคัญทุกคนให้ความสนใจทุกมิติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเรื่องฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นสินค้าฮาลาล การท่องเที่ยวฮาลาล ด้านการแพทย์ฮาลาล สุขภาพฮาลาล และนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอจากนี้ยังหารือมาตรการต่างๆ ถึงการลงทุน BOI มาตรการด้านภาษี และที่สำคัญ ทุกคนที่มาในครั้งนี้ ชื่นชอบคนไทย และอาหารไทย เพราะคนไทยมีความอัธยาศัยไมตรีที่ดีมาก ถึงแม้เงินคือสิ่งสำคัญแต่ไม่ใช่ที่สุด เพราะองค์ประกอบด้านอื่นมากกว่าที่ชื่นชอบ โดยเฉพาะคนไทย

© 2021 thairemark.com