Wednesday, 24 July 2024 - 1 : 37 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เปิดแล้ว!สมาคมแพทย์แผนไทยโคราชส่งเสริมวิชาชีพ-เรียนฟรี มุ่งสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

นครราชสีมา-เปิดแล้ว สมาคมแพทย์แผนไทย ส่งเสริมวิชาชีพให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าเรียน ฟรี นำไปประกอบวิชาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดที่ทำการสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครราชสีมา ที่ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ หลังได้รับอนุญาตให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อปลายปี 2565 โดยสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมวิชาชีพด้านแพทย์แผนไทยและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนวิชาแพทย์แผนไทย-การนวดเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าเรียนฟรีจนจบหลักสูตร สามารถจะนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไป และในโอกาสนี้ ได้ร่วมเปิดโรงเรียนปาณินวดแผนไทยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีตัวแทนโรงเรียนในเครือจากหลายสาขา เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีของจังหวัดที่ได้เปิดสมาคมสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครราชสีมาขึ้น ทำให้คนโคราชและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงต่อไป

ด้าน น.ส.ปาณิสรา ศรีสำราญ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงนโยบายการเปิดสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ว่า เป็นการส่งเสริมวิชาชีพด้านแพทย์แผนไทยและสนับสนุนวิชาด้านการนวด สปา หรือด้านแพทย์แผนไทยต่างๆ ให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าศึกษา จนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ทางสมาคมฯ มีการส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ที่ตกงาน รวมถึง ผู้ที่มีรายได้น้อย ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน หลักสูตรได้ฟรี ซึ่งทางสมาคมฯ ต้องการช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มีอาชีพ จะได้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวต่อไป

นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ เนื่องจากทางสมาคมฯ มีบริษัทจัดหางานต่างประเทศ และโรงเรียนสอนนวดแผนไทยที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้ที่จบหลักสูตรจากสมาคมฯ สามารถทำงานได้แบบถูกต้องตามกฎหมาย จะได้ไม่ถูกหลอกไปใช้แรงงานในต่างประเทศเหมือนดังที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง .

โดย…ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

© 2021 thairemark.com