Thursday, 29 February 2024 - 10 : 50 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กทม.เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 7 กลุ่ม 6 พื้นที่เสี่ยง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า กทม. กำหนดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค ซึ่งอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 50-59 ปี 10 เดือน ได้แก่

1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
2.โรคหัวใจ และหลอดเลือด
3.โรคหลอดเลือดสมอง
4.โรคไตเรื้อรัง
5.โรคมะเร็งทุกชนิด
6.โรคเบาหวาน
7.โรคอ้วน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.

โดยจะฉีดให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 6 เขตติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย เขตจอมทอง เขตบางขุนเทียน เขตบางแค เขตบางบอน เขตภาษีเจริญ และเขตหนองแขม จำนวนทั้งสิ้น 19,935 ราย ระหว่างวันที่ 15-31 มี.ค. 64 ณ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 16 แห่ง ในพื้นที่ 6 เขตดังกล่าว ซึ่งประชาชนเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และมีอายุตามเกณฑ์ได้รับวัคซีนข้างต้น สามารถตรวจสอบและยืนยันรับการฉีดวัคซีนผ่าน Line official “หมอพร้อม” ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 64 เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนที่จะรับวัคซีน ต้องสมัครและเลือกโรงพยาบาลที่จะขอรับการฉีดวัคซีนที่ปรากฏในระบบ เลือกวัน เวลา ที่โรงพยาบาลได้เปิดให้มีการจองสิทธิ์

ประชาชนไม่มีโทรศัพท์ smart phone สามารถใช้ smart phone หรืออุปกรณ์ในลักษณเดียวกันของบุคคลในครอบครัว หรือขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนที่สถานพยาบาลในพื้นที่ 6 เขตข้างต้น รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 16 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ 7 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลบางขุนเทียน 1
 2. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 3. โรงพยาบาลบางมด
 4. โรงพยาบาลพีเอ็มจี
 5. โรงพยาบาลนครธน
 6. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 7. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค
 8. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 9. โรงพยาบาลบุญญาเวช
 10. โรงพยาบาลบางปะกอก 8
 11. โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
 12. โรงพยาบาลบางไผ่
 13. โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2)
 14. โรงพยาบาลพญาไท 3
 15. โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
 16. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
 17. ศูนย์บริการสาธารณสุข 29
 18. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40
 19. ศูนย์บริการสาธารณสุข 42
 20. ศูนย์บริการสาธารณสุข 47
 21. ศูนย์บริการสาธารณสุข 68
 22. ศูนย์บริการสาธารณสุข 62
 23. ศูนย์บริการสาธารณสุข 65

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จะเริ่มเปิดให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวลงทะเบียน ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ พร้อมจองสิทธินัดหมายรับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ปรากฏในระบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 64 เป็นต้นไป

โดยในวันนัดหมายรับวัคซีน ขอให้เตรียมบัตรประชาชน และยืนยันการได้รับสิทธิฉีดวัคซีนใน Line Official Account “หมอพร้อม” ตรวจสอบร่างกายตนเอง หากมีไข้ หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อน เพื่อป้องกันอาการที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งป้องกันความสับสน และไม่อาจมีข้อบ่งชี้ได้ว่าเกิดจากอาการของโรค หรือจากวัคซีนโควิด-19 กรณีเป็นหวัดเล็กน้อยและไม่มีไข้สามารถรับวัคซีนได้

หลังจากรับวัคซีนเรียบร้อยแล้วต้องบันทึกข้อมูลใน Line Official Account “หมอพร้อม” ด้วยตนเอง ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการภายหลังได้รับวัคซีนในวันที่ได้รับวัคซีน วันที่ 1 วันที่ 7 และวันที่ 30 ภายหลังจากรับวัคซีนเข็มแรก และเข็มที่สองด้วย

© 2021 thairemark.com