Sunday, 10 December 2023 - 2 : 27 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

จังหวัดชลบุรีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน เพื่อนำไปถวายให้คณะสงฆ์ในพื้นที่

เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญไปถวายวัดภายในจังหวัดชลบุรี สำหรับพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เพื่อใช้เป็นบทสวดสาธยาย เป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริฯสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ในเร็ววัน โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์, นายนิติ วิวัฒน์วานิช, นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา, นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี พ.อ.ยุทธนา มีเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวให้แต่ละจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายวัดภายในจังหวัดตามที่พิจารณาเห็นว่าสมควร สำหรับพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนใช้เป็นบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

สำหรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ฯ พระราชทานฉบับนี้ หน้าปกเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล้อมรอบด้วยกรอบรูปหัวใจสีเหลืองและสีฟ้า อยู่ด้านบนปก เหนือพระปรมาภิไธย วปร. ช่วงกลางหน้าปก เป็นข้อความ “บทเจริญพระพุทธมนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดรวบรวม และจัดพิมพ์ เพื่อสวดสาธยายเป็นพระกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565”

ด้านล่างปกหนังสือ เป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุ้มสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ด้านข้างพระวรกายเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ใบโพธิ์มีข้อความ “โพธิ โพชฺฌงฺโค” และต้นไม้รูปหัวใจ มีข้อความ “กำลังใจ” และใบไม้สีธงชาติไทย และใต้ภาพ เป็นรูปหัวใจสีเหลือง พร้อมข้อความ ทูลกระหม่อมพ่อ จะคอยอุ้มชูทูลกระหม่อมภา เสมอ และหัวใจสีแดง พร้อมลงพระปรมาภิไธย 14 ธ.ค.65

© 2021 thairemark.com