Monday, 11 December 2023 - 3 : 54 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เรื่องราวดีๆ ของผ้าเหลือง “ถนนพระทำ” พระนำชาวบ้านสร้างถนนไม่รองบรัฐ

น่าน -เรื่องราวดีๆ ของผ้าเหลือง “ถนนพระทำ” พระนำชาวบ้านสร้างถนนไม่รองบรัฐ ลดอุบัติเหตุ เดินทางปลอดภัย

หลังจากที่มีกระแสข่าวที่สร้างความเสื่อมเสียแก่วงการผ้าเหลืองอย่างต่อเนื่อง แต่ที่จังหวัดน่าน พระอธิการบุญฤทธิ์ ปภาโส เจ้าอาวาสวัดนาวงค์ ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน ได้นำเงินส่วนตัวที่ได้จากการทำกิจนิมนต์ กว่า 3 หมื่นบาท ไปซื้อดินถมถนนหมู่บ้านนาวงค์ และ จ้างรถไดอัดดินเพื่อปรับปรุงถนนระยะทางกว่า 200 เมตร เพื่อให้เด็กนักเรียนและชาวบ้านได้ใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากถนนเดิมต่ำ มีน้ำท่วมขัง และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ลุงสมบูรณ์ มีบุญ อายุ 72 ปี ชาวบ้าน บ้านนาวงศ์ เล่าว่า เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนถนน โดยเฉพาะชาวบ้านที่ออกจากหมู่บ้านเพื่อไปสถานีอนามัย และเด็กนักเรียนที่เดินทางไปโรงเรียนในตอนเช้าและเย็น ซึ่งหลังที่พระอธิการบุญฤทธิ์ ปภาโส เจ้าอาวาสวัดนาวงค์ บริจาคเพื่อปรับปรุงถนนให้กลับมาใช้งานได้ ทำให้สัญจรไปมาปลอดภัย

นายนิมิต ชราชิต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านนาวงศ์ กล่าวว่า ถนนในหมู่บ้านเส้นนี้เป็นของเขตทางหลวง ทำให้ทั้ง อบต.เจดีย์ชัย และอบจ.น่าน ไม่สามารถเข้ามาสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมได้ ทั้งชาวบ้านและเด็กนักเรียนได้รับความเดือดร้อนจากถนนที่ทรุดโทรม โดยเจ้าอาวาสได้ให้ความสำคัญบริจาคเป็นเงิน ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันบริจาคเพิ่มและช่วยกับทางวัดเพื่อซ่อมแซมถนนเส้นนี้จนสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปกติ ช่วยลดอุบัติเหตุ ชาวบ้านได้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย

โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องใช้เดินทางไปโรงเรียนทุกวัน และผู้สูงอายุที่ใช้เดินทางไปสถานีอนามัย รวมไปถึงชาวบ้านที่ใช้เดินทางไปติดต่อราชการกับทาง อบต.เจดีย์ชัย อีกด้วย และหลังจากถนนดีขึ้น ชาวบ้านยังได้ใช้ประโยชน์เดินออกกำลังกายได้อีกด้วย

© 2021 thairemark.com