Thursday, 22 February 2024 - 4 : 57 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

รัฐบาลห่วงเทศกาลตรุษจีน เตือนทำพิธีระมัดระวัง ลดความเสี่ยงสาเหตุเพลิงไหม้

รองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี เผย รัฐบาลห่วงใยประชาชาชน ขอประกอบพิธีเทศกาลตรุษจีนด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะจุดธูป เทียน เผากระดาษเงิน กระดาษทอง จุดประทัด ลดความเสี่ยงสาเหตุเพลิงไหม้ ย้ำเมื่อพบเหตุเร่งแจ้งสายด่วน 199 ทันที

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเริ่มจากวันนี้ (20 ม.ค.) ที่เป็นวันจ่าย ต่อเนื่องด้วยวันไหว้และวันเที่ยว ในวันที่ 21-22 ม.ค. ตามลำดับ ซึ่งในช่วงเวลานี้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจะประกอบพิธีต่างๆ ตามประเพณีที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ อาทิ การจุดธูป เทียน เพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง หรือการจุดประทัด จึงขอให้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง

ประกอบกับระยะนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศแห้งที่เอื้อให้วัสดุต่างๆ ติดไฟง่าย ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางป้องกันเพลิงไหม้โดยเคร่งครัด อาทิ การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ การจุดประทัดต้องจุดในที่โล่ง การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ต้องอยู่ในลักษณะที่ไฟดับสนิทแล้วก่อนเข้านอน หรือออกนอกเคหสถาน

ขณะเดียวกันควรมีการตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากชำรุดต้องซ่อมทันที ควรปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน ปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย หลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้ว จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย หรือเครื่องดับพลิงไว้ประจำบ้าน ศึกษาวิธีการใช้และถ่ายทอดให้ผู้พักอาศัยใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน

นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนสถานประกอบการบางแห่งอาจหยุดทำการติดต่อกันหลายวันขอให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ หรือระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว และสัญญาณเตือนภัย ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอาคารสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ เมื่อพบเห็นการเกิดเพลิงไหม้ให้แจ้งสายด่วน 199 ทันที โดยหากประชาชนอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ กรณีที่เกิดไฟลุกลามให้รีบออกจากที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในชีวิต.

© 2021 thairemark.com