Thursday, 25 July 2024 - 11 : 39 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชลบุรี จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี และนางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ณ บริเวณห้องโถงหน้าห้องเจริญธรรม ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ห้องรับรองของรองเลขาธิการพระราชวัง อาคารสำนักพระราชวัง หน่วยราชการในพระองค์ 904 โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการมอบปฏิทินหลวงฯ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1 เล่ม และข้าราชการในจังหวัด จำนวน 2 เล่ม

สำหรับปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” รวมมีเนื้อหา อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย ประกาศสงกรานต์ วันกำหนดการ การชักและประดับธงชาติในวันสำคัญ วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และวันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีน เป็นต้น

© 2021 thairemark.com