Sunday, 25 February 2024 - 3 : 36 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พ่อเมืองชลบุรี ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล หารายได้สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

พ่อเมืองชลบุรี ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล “ส้ม – ฟ้า มินิมาราธอน 2023” หารายได้สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

เมื่อเวลา 04.30 น.วันที่ 15 มกราคม 2566 ณ ลานรวมใจส้มฟ้า โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล “ส้ม – ฟ้า มินิมาราธอน 2023” เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาและกิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ตามนโยบายของสมาคมศิษย์เก่าชลราษฎรอำรุง โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร นายกสมาคมศิษย์เก่าชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ดร.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ครู นักเรียนและนักวิ่ง ร่วมกิจกรรมกว่า 2,500 คนร่วมกิจกรรม

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันการเดิน-วิ่ง ถือเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้รักการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อการมีอายุที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล “ส้ม – ฟ้า มินิมาราธอน 2023” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่สมาคมศิษย์เก่าชลราษฎรอำรุง จัดขึ้นเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมเพื่อหารายได้สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุงและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

โดยบรรยากาศทั่วไปมีนักวิ่งสร้างสีสันแต่งชุดแฟนซีมาร่วมการแข่งขันและยังมีผู้พิการมาร่วมเดิน-วิ่งในครั้งนี้ด้วย

© 2021 thairemark.com