Saturday, 13 July 2024 - 11 : 44 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชลบุรีจัดบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ชลบุรีจัดบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 10 มกราคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้จุดธูปเทียนบูชาพระประธาน และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จากนั้นเปิดกรวยถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ก่อนจะมอบผ้าไตรประทานของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และผ้าไตรของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ญาติของผู้บรรพชา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยในช่วงเช้าทำพิธีบรรพชาสามเณร ณ สถานปฏิบัติธรรม ธรรมปทีป ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

จากนั้นนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน พิธีอุปสมบท โดยมี พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอบ้านบึง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอุปสมบท ณ วัดบึงบวรสถิต (วัดบึงล่าง) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จำนวน 33 รูป และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีอุปสมบท ณ วัดเจริญธรรม ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จำนวน 33 รูป และ วัดพยอม ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จำนวน 33 รูป รวมทั้งสิ้น 99 รูป หลังจากพิธีอุปสมบทแล้วเสร็จ พระสงฆ์ทั้ง 99 รูป ได้มาปฏิบัติศาสนกิจ ณ สำนักปฏิบัติธรรม ธรรมปทีป ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง เป็นเวลา 15 วันโดยพิธีบรรพชาอุปสมบทได้รับเมตตาจากพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระอุปัชฌาย์

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระอาการประชวร เสด็จเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยตามแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และนำมาใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนในชาติให้เป็นคนดีมีคุณธรรม

© 2021 thairemark.com