Wednesday, 17 April 2024 - 6 : 20 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรี ปลงผมนาคผู้บรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ99รูป

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.66 ณ สถานปฏิบัติธรรม ธรรมปทีป ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีพระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลงผมนาคผู้บรรพชา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายสุพัฒน์ พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอบ้านบึง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 99 นาค ก่อนที่ในวันที่ 10 ม.ค.66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป จะมีการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท ซึ่งพระภิกษุสามเณรจะอยู่จำวัดเป็นระยะเวลา 15 วัน และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารเพล ถวายน้ำปานะ ตามกำลังศรัทธา เพื่อเกิดอานิสงส์จากการรวมความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยกำหนดจัดบรรพชาอุปสมบท ณ วัดที่จังหวัดกำหนดใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดเมตตาประทานผ้าไตร 76 ไตรให้กับทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 ไตร โดยเสด็จพระกุศลในโครงการฯนี้ด้วย ซึ่งในขณะนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้มีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โครงการพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ซึ่งประชาชนสามารถเดินทางไปร่วมอนุโมทนาในโครงการฯดังกล่าว ณ วัดที่จังหวัดกำหนด.

© 2021 thairemark.com