Tuesday, 16 July 2024 - 3 : 37 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พ่อเมืองชลบุรี นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

ชลบุรี-พ่อเมืองชลบุรี นำพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมความเป็นสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ บ้านสุขาวดี อำเภอบางละมุง นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี 2565 – 2566 เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี โดยมีดร.ปัญญา โชติเทวัญ ประธานกรรมการบริหารบริษัทสหฟาร์ม จำกัด และบริษัทในเครือคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัทสหฟาร์มและบริษัทในเครือ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

จากนั้นเวลา 23.09 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 เพื่อสืบทอดพุทธศาสนา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลและเกิดความสุขสงบในจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมพิธี

โดยมี พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ มีนายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติร่วมพิธีกว่า 2,000 ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ถวายเป็นพระราชกุศล และเสริมความเป็นสิริมงคล สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ จงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกฝังให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ครองตนให้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เป็นการทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย สืบไป

© 2021 thairemark.com