Saturday, 13 July 2024 - 9 : 21 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

จิตอาสาชลบุรีร่วมกันพัฒนาชายหาดพัทยาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาด เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ถนนเลียบชายหาดพัทยากลาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2565 พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี พร้อมด้วยนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทาสีทางเท้า ณ ถนนชายหาดพัทยากลาง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีจิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆ รวมกันทำกิจกรรมกว่า 350 คน

ทั้งนี้ กลุ่มจิตอาสา ได้ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมและแสดงความสามัคคี ด้วยการช่วยกันเก็บขยะมูลฝอย พลาสติกที่จะลงสู่ทะเล บริเวณชายหาดพัทยา ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ชายหาดพัทยา ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีหาดทรายสีขาวสะอาด บรรยากาศสงบร่มรื่น เหมาะกับการมาพักผ่อนยามเย็น โดยหน้าหาดสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของทะเลพัทยา จากนั้น ไปร่วมกิจกรรม ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง พัฒนาเมืองสะอาด พื้นที่ถนนสุขุมวิท กม.140+640 เพื่อความเป็นระเบียบและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายธวัชชัย ศรีทอง กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมซึ่งมีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัย และทำงานในภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเส้นทางถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นถนนสายหลัก ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งการเก็บสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การเก็บป้ายโฆษณา และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่บดบังทัศนวิสัยบริเวณข้างทางทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย งามตา สร้างความประทับใจและปลอดภัยในการขับขี่สัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

© 2021 thairemark.com