Friday, 21 June 2024 - 8 : 20 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พ่อเมืองชลบุรีปล่อยแถว รณรงค์ป้องกัน-ลดอุบัติเหตุ กวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลปีใหม่

พ่อเมืองชลบุรีเปิดปล่อยแถว รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ กวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ อุบัติภัยต่างๆ ตลอดจนการกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ ลานกิจกรรมพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายนิติวิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน 904 และภาคเอกชน จำนวน 350 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้

ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดให้ทุกจังหวัด ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 (จำนวน 7 วัน) เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันเกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศไทย นั้นก็คือ สึนามิที่เกิดขึ้นใน 7 จังหวัดอันดามันของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

นอกจากการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ และอุบัติภัยแล้ว มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญ คือ การกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมืองพัทยาในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก และอาจมีมิจฉาชีพแฝงเข้ามามากเช่นกัน และในช่วงวันหยุดประชาชนมักนิยม ฝากบ้านไว้กับตำรวจ เพื่อความอุ่นใจและความปลอดภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะดูแลและปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน

จังหวัดชลบุรี จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ อุบัติภัยต่างๆ ตลอดจนการกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แสดงถึงความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ำ การกวาดล้างอาชญากรรม และการดูแลความปลอดภัยด้านอื่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่แล้ว ถือเป็นการสร้างภาพที่ดีสำหรับจังหวัดชลบุรี ยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่นโยบายเมืองสะอาดที่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บสายไฟสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน การเก็บขยะ การขุดลอกคูคลองต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

ในส่วนของการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 มีเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตต้องไม่เกิน 9 ราย โดยได้มอบนโยบายการทำงานให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตไม่ให้เกินเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

© 2021 thairemark.com