Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 47 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ในหลวง-พระราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระอาการโดยรวมไม่รุนแรง

สำนักพระราชวังประกาศแถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีพระอาการน้อยมาก พระอาการโดยรวมไม่รุนแรง

สำนักพระราชวังประกาศแถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความว่า

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 23.30 น. คณะแพทย์ประจำพระองค์ ได้ถวายการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามวาระปรกติ ผลการตรวจพบว่า ทรงติดเชื้อ มีพระอาการน้อยมาก พระอาการโดยรวมไม่รุนแรง คณะแพทย์ฯ ถวายการรักษาด้วยพระโอสถและขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
17 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

© 2021 thairemark.com