Wednesday, 17 April 2024 - 5 : 45 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนกีฬาร่วมกับส.กีฬายูยิตสูอบรมศิลปะป้องกันตัวและมอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน รร.สารภีพิยาคม จ.เชียงใหม่

ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกีฬายูยิตสูให้แก่เยาวชน ที่โรงเรียนสารภีพิยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีน้องๆจากโรงเรียนสารภีพิยาคม​ จำนวน​ 130 คน​ ร่วมกิจกรรม​

โดยโครงการอบรมกีฬายูยิตสูในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสอนและแนะนำกีฬายูยิตสูให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนและประชาชนที่สนใจ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำแนวทาง และพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูยิตสูในระดับชาติและระดับสากล

ทั้งนี้มีนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทยร่วมสอนทักษะการเล่นกีฬายูยิตสูและศิลปะป้องกันตัวให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ในโอกาสนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ รองเท้ากีฬา วอลเลย์บอล ฟุตบอล เบาะฝึกยูยิตสู ชุดยูยิตสู ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพให้แก่เยาวชนและประชาชนอีกด้วย

© 2021 thairemark.com