Tuesday, 16 July 2024 - 3 : 20 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินำนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทยอบรมกีฬายูยิตสูและศิลปะป้องกันตัวให้แก่เยาวชน จังหวัดเชียงราย

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย นำนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทยอบรมกีฬายูยิตสูและศิลปะป้องกันตัวให้แก่เยาวชน จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกีฬายูยิตสูให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนบ้านปางลาว​ จังหวัดเชียงราย โดยมีน้องๆจากโรงเรียนบ้านปางลาว​ และอีก​ 4​ โรงเรียนใกล้เคียง​ จำนวน​ 186 คน​ ร่วมกิจกรรม​

สำหรับโครงการอบรมกีฬายูยิตสูในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสอนและแนะนำกีฬายูยิตสูให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนและประชาชนที่สนใจ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำแนวทาง และพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูยิตสูในระดับชาติและระดับสากล โดยมีนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทยร่วมสอนทักษะการเล่นกีฬายูยิตสูและศิลปะป้องกันตัวให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ในโอกาสนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ รองเท้ากีฬา วอลเลย์บอล ฟุตบอล เบาะฝึกยูยิตสู ชุดยูยิตสู ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพให้แก่เยาวชนและประชาชนด้วย

โครงการดังกล่าว นำร่องที่จังหวัดจันทบุรีเป็นที่แรก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการต่อยอดการฝึกสอนกีฬายูยิตสูให้แก่ผู้สนใจ โดยหลังจากนี้ทางสมาคมฯ จะเดินทางไปเปิดโครงการอบรมที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราชต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการฝึกซ้อม การแข่งขัน และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมได้ที่ เฟซบุ๊ก “JU – JITSU THAI” ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กหลักของสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

© 2021 thairemark.com