Friday, 21 June 2024 - 10 : 02 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ยิ่งใหญ่อลังการ เปิดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช เมืองพัทยา

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ พ.ศ.2565 (International Conference On Family Planning : ICFP 2022)และมอบรางวัล ‘ICFP Global Humanitarian Award’ โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ดร.มีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้ง และนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา Mr.Jose “Oying” Rimon II ผู้อำนวยการสถาบัน Bill & Melinda Gates เพื่อประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวการประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ พ.ศ.2565 และร่วมประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ พ.ศ.2565 (International Conference On Family Planning : ICFP 2022)

การประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ พ.ศ.2565 (International Conference On Family Planning : ICFP 2022) มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในระดับนานาชาติ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคคลสำคัญจากนานาประเทศ นักวิชาการ และผู้สนใจจากทั่วโลก

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยและการประชุมนานาชาติเรื่องการวางแผนครอบครัวครั้งที่ 6 ในนามของจังหวัดชลบุรี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณในการมีส่วนร่วม ผลักดันในการเข้าถึงระบบบริการและผลิตภัณฑ์การวางแผนครอบครัวบรรลุเป้าหมายอย่างทั่วถึง จังหวัดชลบุรีกำลังประสบกับอัตราการเกิดโดยรวมที่ลดลง ในขณะเดียวกันก็เผชิญกับอัตราการตั้งครรภ์โดยไม่ ตั้งใจในระดับสูงในประชากรกลุ่มเสี่ยง ดังนั้น เราจึงมุ่งปรับปรุงในการพัฒนาประชากรและพัฒนาแผนประชากรระดับชาติที่รวบรวมหน่วยราชการต่างๆ ตั้งแต่ด้านการศึกษา แรงงาน การเงิน และสุขภาพ ในการประชุมวันนี้ เราได้เห็นความท้าทายและความพยายามที่จะจัดการด้านประชากรศาสตร์ เพื่อแบ่งปันการเรียนรู้และมุมมองในเชิงนโยบาย ที่จะเป็นแนวทางในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของประชากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนครอบครัวจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ ที่น่าสนใจเนื่องจากมีกิจกรรมมากมายที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนผมมีความยินดีต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดชลบุรี ผมหวังว่าทุกท่านจะได้พบกับประสบการณ์ที่สนุกสนานและคุ้มค่าในวันถัดไป และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนและการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป้าหมายของการประชุมนี้ประสบความสำเร็จ

การประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ พ.ศ.2565 (International Conference On Family Planning : ICFP 2022)เป็นงานประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี โดยมีสถาบัน Bill & Melinda Gates เพื่อประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ ตั้งอยู่ที่ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health สหรัฐอเมริกา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุม ซึ่งเป็นงานประชุมด้านการอนามัยและการเจริญพันธ์เพื่อคุณภาพชีวิตของประชากรโลก รวมถึงการวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก ตลอดจนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติครั้งนี้ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมพีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 5,000 คนจากทั่วโลก สร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 400 ล้านบาท

© 2021 thairemark.com