Tuesday, 6 December 2022 - 6 : 45 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ปล่อยนกบินอิสระที่นาจอมเทียนเติมความสุข สร้างความเพลิดเพลินทั้งคนและนก

การรวมตัวของ “คนเลี้ยง” และ “ฝูงนก” บริเวณที่โล่งกว้างหรือชายทะเลในช่วงเช้าหรือเย็นของวันว่าง เป็นภาพคุ้นตาของ กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า “กลุ่มนกบินอิสระ”

จุดร่วมของคนเหล่านี้ คือความรักและความชอบในสิ่งที่เหมือนกัน และรวมตัวกันเป็นกลุ่มเครือข่ายหรือสมาคมในแทบทุกจังหวัดของประเทศ

ทุกครั้งที่มีโอกาส กลุ่มนกบินจะพา “นก” ที่เลี้ยงไว้ มาบินออกกำลังกายและผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

นกหลายชนิด หลากสีสัน บินทั่วท้องฟ้าอย่างเป็นอิสระ ไร้ซึ่งการผูกมัดและไม่ถูกพันธนาการไว้ในกรงขัง แต่เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือถูกเรียกโดยเจ้าของมันจะรีบโผเข้าหาอย่างคุ้นเคย

กว่าจะควบคุมนกได้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องศึกษา ต้องใส่ใจ ต้องมีเวลา และมีความพร้อมด้วย

การฝึกให้นกบินไปแล้วกลับมาเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับผู้เลี้ยงอีกรูปแบบหนึ่งแทนการเลี้ยงไว้ดูเล่นในกรงหรือเพียงแค่ฝึกเลียนเสียงมนุษย์ เพราะไม่เพียงมีความภูมิใจว่าสามารถฝึกให้นกเรียนรู้การบินตามสัญญาณการสื่อสาร แต่ที่มากไปกว่านั้นคือนกมีทักษะความชำนาญและแข็งแรงจะทำให้ผู้เลี้ยงพานกเดินทางไปบินตามสถานที่หลายแห่ง

มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนสมาชิกรายอื่นในรูปแบบสันทนาการ นับเป็นการพักผ่อนสร้างความสุขให้กับผู้เลี้ยงและตัวนกได้อย่างดี จนเมื่อถึงจุดหมายจึงนำนกออกจากกล่องแล้วให้ยืนบนคอนเพื่อให้นกผ่อนคลายภายหลังเดินทางอยู่ในรถมาเป็นเวลานาน

© 2021 thairemark.com