Tuesday, 6 December 2022 - 5 : 11 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผวจ.ชลบุรีมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการให้ท้องถิ่น ย้ำให้บริการประชาชนห้ามเรียกรับเงินบริจาค

ผู้ว่าฯชลบุรี ลงพื้นที่อำเภอบางละมุงมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการให้ท้องถิ่น พร้อมรับทราบสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ย้ำให้บริการประชาชนห้ามเรียกรับเงินบริจาค

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.65 ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายนริศ พร้อมด้วย นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นประธานการประชุมนำคณะผู้บริหาร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ อีกทั้งรับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีประเด็นสำคัญ เช่น การพัฒนาพื้นที่ EEC ในพื้นที่ที่มีการเวนคืนที่ดินบริเวณเทศบาลตำบลห้วยใหญ่จำนวนประมาณ 14,000 ไร่ เพื่อนำไปพัฒนาเมือง ให้เป็นเมือง “อัจฉริยะ” ต้องให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตหลังจากถูกเวนคืน

พร้อมกันนี้ ได้ประกาศนโยบายสำคัญ เรื่องการทำให้จังหวัดชลบุรีเป็น “เมืองสะอาด” โดยมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านเข้าไปดูแลถนนสายหลักในจังหวัดชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขุดลอก ทำความสะอาดแม่น้ำ ลำคลอง เก็บสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ รวมไปถึงการจัดระเบียบสายไฟ สายสื่อสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่กีดขวางการเดินทาง

ด้านการบริการประชาชน โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตสถานบริการ ใบอนุญาตโรงแรม หรืออื่น ๆ ห้ามเรียกรับเงินบริจาคโดยเด็ดขาด ส่วนด้านความมั่นคง โดยเฉพาะยาเสพติดในสถานบริการให้ทุกหมู่บ้าน ทุกอำเภอ รายงานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ค้า และผู้เสพ ให้ทำการรีเอ็กซเรย์ใหม่หมดทุกพื้นที่

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เน้นย้ำเรื่องการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เช่นการฟื้นฟูหอกระจายข่าวในท้องถิ่น เพื่อเสริมศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้ทั่วถึง พัฒนาในเรื่องช่องทางการสื่อสารกับผู้ว่าราชการโดยตรงด้วยการเปิดสายตรงผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงการพัฒนาเว็ปไซต์และแฟนเพจผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียน หรือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะได้โดยตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เพราะทุกการขับเคลื่อนโครงการของภาคราชการคือผลประโยชน์ของประชาชนอีกด้วย ในขณะเดียวกันก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พื้นที่คนจน คนยากไร้ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

และสุดท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ฝากถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ว่า ให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังความปลอดภัยทั้งทางบก และทางน้ำ หลังเกิดเหตุสลด ในวันเทศกาลฮาโลวีน ที่เมืองอิแทวอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และเหตุการณ์สะพานแขวนขาดที่ประเทศอินเดีย จนมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มความเข้มงวดและกำหนดมาตรการความปลอดภัย ทั้งในเรื่องของ พลุ ดอกไม้ไฟ รวมไปถึงการจำหน่ายพลุดอกไม้ไฟ โดยเฉพาะทางน้ำ ที่มีการจัดโป๊ะให้ประชาชนลงไปลอยกระทง ขอให้เพิ่มความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ

© 2021 thairemark.com