Friday, 14 June 2024 - 6 : 20 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เหยื่อน้ำท่วมชุมชนรอบพระตำหนักจักรีบงกชเมืองปทุมธานี ต่างซาบซึ้งในน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ได้รับสิ่งของพระราชทาน

ผู้ว่าฯปทุมธานี มอบสิ่งของพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ชุมชนรอบพระตำหนักจักรีบงกช

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ต.ค.65 ที่ บริเวณ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้แก่ครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ชุมชนรอบพระตำหนักจักรีบงกช ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี

โดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พันเอกวินัย อภัยกุลชร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลบางขะแยง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย รวม 258 ครัวเรือน เข้าร่วมรับมอบ

โดยพื้นที่ชุมชนรอบพระตำหนักและพื้นที่วัดตลาดใต้ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภคในวันนี้ ต่างซาบซึ้งในน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีต่อประชาชน ผู้ทุกข์ร้อนมาโดยตลอด โดยสิ่งของพระราชทานที่ได้รับในวันนี้ ทั้งข้าวสาร อาหารแห่ง ผ้า ยารักษาโรค จะได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตในช่วงสถานการณ์อุทกภัย และจะได้นำความห่วงใยที่ได้พระราชทานมาในครั้งนี้ เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ต่อไป

© 2021 thairemark.com