Friday, 21 June 2024 - 9 : 59 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงรายจัดสัมนาและเจรจาธุรกิจร่วมภาครัฐและเอกชนภาคเหนือของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ (SEZ)สัมนาและเจรจาธุรกิจร่วมภาครัฐและเอกชนภาคเหนือของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ การประชุม สัมมนาร่วมกาครัฐและเอกชนภาคเหนือของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหารือแนวทางและกำหนดแผนงานการส่งเสริมการค้าชายแดนแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าชายแดน การค้าผ่านแดนและโลจิสติกส์ ณ โรงแรม เฮอริเทจเชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565

© 2021 thairemark.com