Tuesday, 16 April 2024 - 5 : 35 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กทก.เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นชี้ท่องเที่ยวไทยคึกช่วงปลายปี จุดมุ่งหมายปลายทางอันแรกกทม.

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (กทก.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งได้จัดทำผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 555 คน ระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย.2565 ว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเชื่อมั่นต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค.2565 อยู่ที่ 80% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้อยู่ที่ 20.2%

สำหรับจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง 3 อันดับแรกในช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค.2565 คือ กรุงเทพมหานคร 11.1% ตามด้วยเชียงใหม่ 9.91% และภูเก็ต 6.3% ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนั้น แบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภท ป่าไม้ น้ำตก ภูเขา ถ้ำ ล่องแก่ง 38.44% แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด 25.53% และสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสนุก 14.41%

ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค.65 คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคฝีดาษลิง 15.6% วันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน 15.6% ความพร้อมด้านการเงิน 14.4% ส่วนความเหมาะสมของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค.2565 ประกอบด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่นักท่องเที่ยว 54.6% ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ทัวร์เที่ยวไทย รองลงมาเป็นส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอีเวนต์ด้านท่องเที่ยว 12.4% เพิ่มวันหยุดต่อเนื่องพิเศษ 11.7% ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการด้านสุขอนามัยของการบริการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย เครื่องบิน 80.7% ร้านอาหาร 78.6% สถานพักแรม 78.1% สวนสนุก 74.6% เรือโดยสาร 73.2% รถโดยสาร 73.2%

นอกจากนั้นพบว่ากระแสการท่องเที่ยวในปี 2566 เป็นการท่องเที่ยว แบบคนในท้องถิ่น 60.2% รองลงมาเป็นการทำงานขณะท่องเที่ยว 29.4% และท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 29%.

© 2021 thairemark.com