Friday, 21 June 2024 - 8 : 15 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กรมราชทัณฑ์ ยึดหลัก “พัชรธรรม” พัฒนาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขัง

“ราชทัณฑ์จัดสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยใช้หลักองค์ธรรมแปดประการเป็นแนวทางในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาและฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังตามหลักโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม”

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยใช้หลักองค์ธรรมแปดประการเป็นแนวทาง ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาและฝึกวิชาชีพ ให้กับผู้ต้องขังตามหลักโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม”เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ตามหลักโครงการพัชรธรรม พร้อมด้วย นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ และนายชาญ วกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ร่วมในพิธีดังกล่าว โดยได้รับเกียรติ จากหลวงพ่อพระอาจารย์ อารยวังโส ที่ปรึกษาโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” ในฐานะประธานภิกษุพัชรธรรม ได้เข้าร่วมพิธีสำคัญดังกล่าว ซึ่งจัดงานครั้งนี้ขึ้น ณ ห้องสัมมนา กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

พร้อมเข้าบรรยายธรรม แก่ผู้ต้องขังหญิงโทษประหารชีวิต และโทษสูงอื่นๆ ของทัณฑสถานหญิงกลางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่กรมราชทัณฑ์ ได้รับพระกรุณาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ได้ทรงมีพระดำริให้จัดตั้ง “โครงการพัชรธรรม” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขัง ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ ให้มีการพัฒนาชีวิต มีศักยภาพพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหา มีกำลังใจที่จะสามารถอดทนต่อทุกสภาพแวดล้อม ที่ต้องเผชิญ เพื่อการนำชีวิตก้าวผ่านปัญหาไปอย่างมีความหวังและมีกำลังใจที่จะนำชีวิตก้าวเดินต่อไป

กรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดโครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยใช้หลักองค์ธรรมแปดประการเป็นแนวทาง ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาและฝึกวิชาชีพ ให้กับผู้ต้องขังตามหลักโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม”เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ตามหลักโครงการพัชรธรรม โดยขออาราธนาหลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโส ที่ปรึกษาโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” ในฐานะประธานภิกษุพัชรธรรม มาแสดงธรรมฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 พร้อมสวดคาถาถวายพระพรฯ ร่วมกับผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน 180 คน


นอกจากนี้หลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโส ยังได้เดินทางไปบรรยายธรรมแก่ผู้ต้องขังหญิง ของทัณฑสถานหญิงกลางที่ตัดสินโทษประหารชีวิต และคดีอุกฉกรรจ์คดีสะเทือนขวัญ หรือคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิต กฎเกณฑ์ของกรรมและอริยสัจธรรม ให้เห็นคุณค่าในตนเอง พร้อมเผชิญปัญหาอย่างเข้าใจ ไม่เคร่งเครียดและเกิดความทุกข์ แม้ในขณะที่ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำ

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และนำไปขยายผลในการปรับใช้เป็นแนวทางสำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ เพื่อนำไปถ่ายทอด สู่ผู้ต้องขังตามหลักโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” ให้มีความพร้อมทางด้านจิตใจ เกิดสติและมีสมาธิ พร้อมรับการฝึกวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

© 2021 thairemark.com