Sunday, 23 June 2024 - 7 : 13 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัลร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา สอป.

“กิตติพันธ์”นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิตัล และทีมงานร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา สอป.

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย  นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิตัล และทีมงานได้เข้าแสดงความยินดีกับ พล.อ.มานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) และคณะกรรมการบริหารของ สอป.หลายท่านเช่น   มาดามรถถัง คุณนพรัตน์ กุลหิรัญ 

โดยพลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคม สอป.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สอป.และเพื่อรำลึกสดุดีวีระกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษนักรบผู้เสียสละปกป้องประเทศชาติ และยังร่วมอุทิศส่วนกุศลให้อดีตนายก สอป.คนแรก พลโทสมชาย สุขมนัส ตท.รุ่น 12 ผู้ล่วงลับ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาคเอกชนไทยให้มีบทบาทขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและความมั่นคงของไทย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในวงการทหาร ความมั่นคง การศึกษา ภาคเอกชน รวมทั้งต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีงานอย่างอบอุ่น โดยในช่วงบ่ายสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศจัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2565 โดยมีสมาชิกสามัญเกินกึ่งหนึ่ง คณะท่านปรึกษา และผู้เข้าสังเกตุการณ์รวมกว่า 60 ท่านโดยมีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารอย่างเป็นทางการแนะนำท่านสมาชิกใหม่กว่า 10 บริษัทแถลงงบการเงินรวมทั้งแผนงานสำคัญโดย พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ นายก สอป.ได้แสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแผนงานสำคัญที่ได้ดำเนินการ

© 2021 thairemark.com