Wednesday, 24 July 2024 - 8 : 33 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ไม่ทบทวน ไม่ยกเลิก ลุยแจก 1 หมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรียืนยัน จะไม่มีการยกเลิกโครงการเงิน Digital Wallet ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ว่า จากการลงพื้นที่ได้มีพี่น้องประชาชนแสดงเจตจำนงว่าอยากได้โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่มีนักวิชาการหลายท่านไม่เห็นด้วย มีการขอร้องให้ยกเลิก ตนยืนยันตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลนี้ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับเรื่องของเงิน Digital Wallet ได้มีการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำทั้งหลายจากทุก ๆ หน่วยงาน รวมถึง ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงก์ชาติ รัฐบาลได้รับฟังความคิดเห็นนำไปพิจารณาปรับปรุงแต่งเติมให้ทุกอย่างดูดีขึ้น แต่ไม่มีการยกเลิก ยืนยันว่าโครงการเงิน Digital ไม่ใช่เป็นโครงการหาเสียง ไม่ใช่โครงการที่มาโปรยเงินเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาเลือกตั้งใหม่ เป็นโครงการที่ตระหนักดีถึงความจำเป็นของพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามาบริหารงานประมาณ 1 เดือน เรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่สำคัญ ประชาชนมีขวัญและกำลังใจในการไปทำมาหากินประกอบอาชีพ มีการลดค่าไฟฟ้า ลดค่าพลังงานเชื้อเพลิงหรือน้ำมันดีเซลก็ต่ำกว่า 30 บาท ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพักหนี้เกษตรกรยืนยันเป็นเรื่องที่สำคัญต่อพี่น้องประชาชน อย่างที่ทราบกันดีว่า ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายมากมาย จะทำอย่างไรให้ประชาชนกลับมามีขวัญและกำลังใจในการทำมาหากิน เราจะหาเงินทุนที่ไหน คนต่างจังหวัดไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนคนที่อยู่ฐานบนของสังคม ความเหลื่อมล้ำมีมากในสังคมไทย งบประมาณของเงิน Digital Wallet ประมาณ 5 แสนกว่าล้าน ไม่ใช่งบประมาณที่ทำทุกปี ขอทำความเข้าใจว่าทำแค่หนเดียว ไม่ใช่ตั้งใจออกมาว่าจะซื้อเสียง หรือทำโดนใจพี่น้องประชาชน ทำออกมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเงินไปลงทุนในการประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรี

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า น้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการ แต่ท่านก็มีแค่ 1 เสียง แต่พี่น้องประชาชนอีกหลายสิบล้านคนที่ต้องการเงิน Digital เราน้อมรับฟัง และจะไปปรับปรุงเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสียภาษี หรือฝ่ายพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างมากจากปัญหาเศรษฐกิจที่หมักหมมมานาน ตรงนี้ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลนี้จะไม่ลุล่วงอำนาจความคิดเห็น แต่เหนือสิ่งอื่นใดความลำบากของพี่น้องประชาชน การที่พี่น้องประชาชนขาดเงินทุนที่จะไปดำรงชีพ รัฐบาลให้ความสำคัญมากที่สุด ยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกโครงการเงิน Digital

นายกรัฐมนตรี กล่าววิงวอนนักวิชาการที่ได้แสดงความคิดเห็นกันมามาก ขอให้แสดงความคิดเห็นกันออกมาอีก นักวิชาการที่เห็นด้วยก็มี นายกฯ ในฐานะคนกลางตัวแทนพี่น้องประชาชนก็จะนำไปพิจารณาและนำไปปรับปรุงโครงการ Digital Wallet ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้โดนใจทุกคน พร้อมทั้งจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง โดยคาดว่าประมาณปลายเดือน ต.ค. นี้ จะออกมาได้ทุกอย่าง

© 2021 thairemark.com