Monday, 20 May 2024 - 10 : 16 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สัมมนาจับคู่แลกเปลี่ยนเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ“เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”

เมื่อเวลา 09.45 น.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงาน EEC LUNCH TALK BUSINESS CONNECTION โดย บริษัท แบรนด์ สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเน้นผลสัมฤทธิ์ ที่รวมผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงสร้างสายสัมพันธ์ธุรกิจ จับคู่แลกเปลี่ยนสร้างเครือข่าย โดยมี ดร.วิริยพล คณาสิริวัฒน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนิตยสารออนไลน์ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้เชี่ยวชาญในวงการอสังหาริมทรัพย์ นายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรถภิญโญ นายอำเภอศรีราชา ผู้ประกอบการ และเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ร่วมพิธีเปิด

ดร.วิริยพล เปิดเผยว่าสาเหตุที่เลือกเมืองศรีราชาเป็นสถานที่จัดงาน เพราะเมืองแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางหลักของ EEC เพราะเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม เป็นที่ตั้งของแหล่งงาน และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ EEC และสิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับคือ ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จ จากผู้ที่เข้าร่วมการเสวนาทั้ง 3 ท่าน

งาน “EEC LUNCH TALK BUSINESS CONNECTION” นอกจากจะเป็นการฉลองครบรอบ 2 ปีนิตยสารแล้ว ยังจะเป็นการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงผู้สนใจด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศให้ได้มีโอกาสมาพบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ภายใต้กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ทั้งผู้ประกอบการ เจ้าของโครงการ เจ้าของที่ดิน และซัปพลายเออร์และอื่นๆ ได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน ทำให้เกิดพันธมิตรและการจับคู่ธุรกิจ การค้า การลงทุนที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2023 และในอนาคต

ดร.วิริยพล กล่าวถึงทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากการตัดสินใจที่ถูกต้องของรัฐบาลในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว เพราะนอกจากขณะนี้มีนักท่องเที่ยวจีนและต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศอย่างเนืองแน่นแล้ว จะส่งผลดีต่อภาคอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย คาดว่ากำลังซื้อที่จะกลับมาเนื่องจากชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูง นิยมซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมากเป็นอันดับ 1 ขณะที่โครงการของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ มีให้เลือกมากมาย จะทำให้ผู้ประกอบการทั้งในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการท้องถิ่นจะได้รับอานิสงส์ตามไปด้วย

สำหรับนิตยสารออนไลน์ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ “TRENDS REAL ESTATE MAGAZINE” มีผู้ร่วมก่อตั้งที่เป็นประธานคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หลายท่าน เช่น ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม อดีตอัยการสูงสุด ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อดีต รมว.แรงงาน และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ท่องเที่ยวในระดับตำนาน และท่านธนาธิป อุปัติศฤงค์ อดีตเอกอัครราชทูตในหลายประเทศ และทีมคณะผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายสาขาอาชีพ

ด้านนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงสร้างสายสัมพันธ์ธุรกิจจับคู่แลกเปลี่ยนสร้างเครือข่ายรวมผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่วนราชการ ในครั้งนี้มีประโยชน์กับผู้ประกอบการธุรกิจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจการลงทุน จังหวัดชลบุรี มีศักยภาพเป็นหนึ่งในจังหวัด “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล EECd เป็นศูนย์กลางการลงทุนและพัฒนาคนด้านดิจิทัล บนพื้นที่กว่า 700 ไร่ ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. 14,619 ไร่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง เรามีท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมและภาคอสังหาริมทรัพย์มากมาย พร้อมที่จะต้อนรับนักลงทุน ในแง่ของศักยภาพ จังหวัดชลบุรีถือว่ายังมีโอกาสเจริญเติบโตได้ อีกต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปี ตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดที่อยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

© 2021 thairemark.com