Saturday, 13 July 2024 - 11 : 48 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“ณุศาศิริ” บิ๊กอสังหาฯผนึก 2 องค์กรผุดเมืองกัญชา

ประสาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 หน่วยงานระดับประเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด – บริษัท ฮานนาบิส โกลบอล จำกัด ประกาศความร่วมมือสร้างเมืองกัญชาที่มีระบบนิเวศครบวงจรมากที่สุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด,บริษัท ฮานนาบิส โกลบอล จำกัด 3 ภาคส่วนชั้นแนวหน้าของประเทศ ประกาศ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างเมือง กัญชง กัญชา ที่มีระบบนิเวศครบวงจรมากที่สุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รักษาการอธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นายแพทย์ จักรพงศ์ เอี้ยวตระกูล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาคเอกชนอย่าง บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด – บริษัท ฮานนาบิส โกลบอล จำกัด นำโดย คุณอุดม หวัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัดนายวิษณุ เทพเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด
นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด นายสมพงษ์ หม่อโป๊ะกู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัดและ ผู้บริหารจาก บริษัท ฮานนาบิส โกลบอล จำกัด 3 หน่วยงานยักษ์ใหญ่ระดับประเทศได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU) อย่างเป็นทางการ ที่ My Ozone เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อประกาศความร่วมมือในการสร้างให้ My Ozone เป็นเมืองกัญชาที่มีระบบนิเวศครบวงจรมากที่สุด โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ความมือในด้านการศึกษา วิชาการ การวิจัย ภาคเอกชนอย่าง บ.ณุศา ซีเอสอาร์ฯ และ บ.ฮานนาบีส โกลบอลฯ ผลักดันเรื่องการลงทุน และการเปิดตลาดต่างประเทศให้ก้าวไปได้ไกลในนานาประเทศทั่วโลก การร่วมมือผลักดัน และต่อยอดให้กัญชาและกัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่แห่งอนาคตของไทยในครั้งนี้

รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ทั้งสามฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันวิจัยพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดเป็น “คลัสเตอร์”ระบบนิเวศด้านกัญชา กัญชง การผลักดันเทคโนโลยี และ นวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข โดยให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย ส่งเสริมนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์” โดยเริ่มตั้งแต่การปลูก การพัฒนาสายพันธุ์คุณภาพที่ให้ปริมาณสารสำคัญสูง การสกัดกลั่นสารสำคัญ การสร้างมาตรฐานการผลิต การใช้ประโยชน์ของพืชกัญชงทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่จาก กัญชง การคิดค้นตำรับยาและการใช้สารสำคัญในการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย การพัฒนาต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อรองรับอุปสงค์และอุปทาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและบริการด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ การสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ครบวงจร อันเป็นการสร้างความเจริญก้าวหน้าในทางการแพทย์ การแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์ทางเลือก หมอพื้นบ้าน ให้ความร่วมมือในการดูแลและรักษาคนไข้ร่วมกัน พร้อมด้วยการจัดทำสรุปสถิติในการให้การรักษาให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย และสนับสนุนส่งเสริมความมั่นคงทางด้านกัญชงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศด้วย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก

คุณศิริญา เทพเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด ได้กล่าวว่า “ทางณุศาศิริฯ เรามีแนวคิดในเรื่องการพัฒนา กัญชง กัญชา ทั้งเพื่อสุขภาพ และเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ งานวิจัย จากทุกมุมมอง ซึ่งในอนาคตจะทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในทางการแพทย์ ที่จะดึงศาสตร์การใช้ กัญชง กัญชา ครบทุกมิติผลักดันให้ประเทศไทยเราเป็น Medical Hub ของโลก การจับมือกันครั้งนี้ถือเป็นเฟสแรก ในการร่วมงานวิจัย ที่จะนำสาร CBD (Cannabidiol) ที่มีอยู่ในกัญชง กัญชา ที่มีคุณสมบัติเรื่องลดความวิตกกังวล ลดความตึงเครียดโดย คุณหมอ จักรภพ เอี้ยวตระกูล ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ เป็นที่ปรึกษาของ โรงพยาบาลพานาซีของเรา ได้ใช้ สารตัวนี้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเครียด ทำให้นอนไม่หลับ บางคนถึงขั้นติดยานอนหลับ เราสามารถใช้สาร CBD นี้มาบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้

และที่สำคัญสารตัวนี้ยังเป็นสารที่ลดการอักเสบ ซึ่งก็จะทำให้สามารถนำไปใช้ร่วมกับการรักษาโควิดได้ เราจึงเล็งเห็นว่าเราจะนำผลงานวิจัยนี้ไปต่อยอดได้อีกเยอะมากๆ ทั้งนี้การจับมือร่วมกันกับหน่วยงานที่เป็นเอกในด้านต่างๆนี้ ก็เพื่อผลักดันและต่อยอดให้กัญชาและกัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่แห่งอนาคตของไทย เราจึงเกิดการร่วมมือกันของ 3 พันธมิตรในครั้งนี้ เรียกได้ว่า ครบวงจรมากที่สุด เปรียบได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพราะเราเริ่มจาก ผนึกกำลังและระดมผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างนวัตกรรมกัญชา ตั้งแต่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก การพัฒนาสายพันธ์ การวิจัย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งแผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ และที่สำคัญ ยังร่วมมือในการผลิตสารสกัดสำคัญ พร้อมการตรวจสอบคุณภาพ ตลอดจนให้ประชาชนเข้าถึง กัญชา และ กัญชง ได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน”

คุณอุดม หวัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด และผู้บริหารจาก บริษัท ฮานนาบิส โกลบอล จำกัด ได้กล่าวว่า “ปัจจุบัน กัญชง และกัญชา กำลังได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งด้านสาธารณสุข การแพทย์ และอื่นๆอีกมากมายที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน บริษัทเรามีศักยภาพในด้านการเปิดตลาดไปสู่ต่างประเทศ เรามองเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำสารที่ผลิตได้จาก กัญชา กัญชง นอกจากในด้านการแพทย์ เรายังสามารถนำไปค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ได้อีกมากมาย นอกจากเราจะผลิตเพื่อตลาดในประเทศไทย เรายังสามารถเปิดไปสู่ตลาดโลกได้อีกทั่วโลก จึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการร่วมมือในครั้งนี้ครับ”

© 2021 thairemark.com